Skärblacka

Vi på Hyresbostäder äger och förvaltar sedan många år ett antal bostäder i Skärblacka. Nu har vi inlett arbetet med att planera för nya, moderna och attraktiva lägenheter vid Folkets Husvägen. Här planerar vi för 30-35 nya hyresrätter. Vi vet att det fungerar med bostäder här, det har nämligen en gång i tiden funnits hus på denna plats, men de revs i början av 2000-talet eftersom de var uttjänta som hus.

Omfattande marknadsundersökning genomförd

Under 2017 genomförde vi en omfattande marknadsundersökning om bo- och flyttplaner i tätorterna utanför Norrköpings stad. Den visade bland annat på att Skärblacka är en attraktiv ort och att det finns en god efterfrågan på moderna lägenheter.

Här tänker vi oss en mix av tvåor och treor och husen är planerade till två våningar med antingen balkong eller uteplats.

Tidplan

Tidplanen är fortfarande oklar, men vi hoppas komma igång under hösten 2019 och en eventuell inflyttning skulle då vara möjlig under senare delen av 2020/början av 2021. Vår målsättning är att erbjuda dessa lägenheter till en lägre hyresnivå än vad annars tyvärr blivit vana vid när det gäller nyproduktion.

Under oktober månad kommer vi att publicera ny information. Just nu pågår dialog med potentiell samarbetspartner och inom kort kan vi komma ut med en skarp tidplan och mer information om husens utformning, planlösningar och när vi kommer att påbörja uthyrningen.

Anmäl dig till vår intressegrupp

Anmäler du dig i vår intressegrupp kommer du att få Nyhetsbrev skickat till din e-post med den senaste informationen om projektet och våra andra projekt.

  • Skärblacka

Kontakta oss

Carolina Nilsson 011-21 15 39

E-post
nyproduktion@hyresbostader.se

Besök oss gärna

Bostudion c/o Hyresbostäder 
Prästgatan 12 C