Skärblacka

På vår tomt vid Folkets Husvägen i Skärblacka förbereder vi att bygga mellan 30-35 bostäder. Tomten har tidigare varit bebyggd och husen revs under 1990-talet och nu ska det bli bostäder där igen.

Under 2017 genomförde vi en marknadsundersökning om bo- och flyttplaner i tätorterna utanför Norrköpings stad. Den visade bland annat på ett starkt stöd för att bo kvar, eller att flytta till kombinationen Kimstad-Skärblacka. Som ett resultat av det avser vi nu att åter bebygga en tomt i Skärblacka vid Folkets Husvägen.

Nu när vi sett och märkt att intresset för att bo kvar, eller flytta till, Skärblacka ökar är det naturligt att vi bygger även där. Själva tomten är idag omvandlad till en öppen parkyta och i samråd med hyresgästerna i området ska vi hitta en ny plats för lek och rekreation.

Här tänker vi oss en mix av tvåor och treor och husen är planerade till två våningar med antingen balkong eller uteplats.

Tidplan

Tidplanen är fortfarande oklar, men vi hoppas komma igång sommaren 2019 och en eventuell inflyttning skulle då vara möjlig under senare delen av 2020. Med möjligheter till olika bidrag och investeringsstöd har vi också stora förhoppningar om att kunna erbjuda dessa bostäder till hyresnivåer som är lägre än vad vi annars tyvärr blivit vana vid när det gäller nyproduktion.

Anmäl dig till vår intressegrupp

Anmäler du dig i vår intressegrupp kommer du att få Nyhetsbrev skickat till din e-post med den senaste informationen om projektet och våra andra projekt.

  • Skärblacka

Kontakta oss

Carolina Nilsson 011-21 15 39
Lotta Sandberg 011-21 16 92

E-post
nyproduktion@hyresbostader.se

Besök oss gärna

Bostudion c/o Hyresbostäder 
Prästgatan 12 C