Botips

Vår målsättning är att du ska trivas och känna dig trygg i ditt hem. Vi lovar att göra vårt yttersta för detta och hoppas också att du kan hjälpa till i det arbetet. Tillsammans kan vi utveckla boendet.

På de här sidorna finns bland annat lite tips och goda råd som vi vill dela med oss av.

Vad kan du begära av oss?

  • att vi finns till hands när du vill nå oss
  • att vi åtgärdar brister i bostaden efter att du meddelat oss
  • att vi underhåller bostaden
  • att det finns el, värme och vatten

Vad kan vi begära av dig?

I och med det avtal som skrivits följer även vissa skyldigheter för dig som hyresgäst. De innebär:

  • att du är rädd om bostaden
  • att du anmäler fel/brister i bostaden eller fastigheten
  • att hyran betalas
  • att du inte stör grannar och omgivning
  • att du inte överlåter bostaden eller hyr ut den i andra hand utan tillstånd från oss