FAQ

Jag kan inte betala min hyra

I så fall ska du så fort som möjligt kontakta oss på Hyresbostäder, telefon: 011-21 16 00. Därefter får vi komma överens om hur du ska betala din hyra. Om du inte har haft tillräckliga inkomster för att betala din hyra kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos enheten Ekonomiskt bistånd hos Norrköpings kommun. Du kan även kontakta våra bostadssociala handläggare på kommunens Bostadssamordning för rådgivning och stöd. Anser du ha för hög hyra i förhållande till din inkomst så kontakta oss, det kan finnas möjlighet att få en billigare bostad.

Rädd att en närstående förlorar bostaden

Du som är orolig för din eller anhörigs hälsa och detta kan medföra att förlora bostaden. Kontakta snabbt och informera din bosociala enhet hos din hyresvärd om din situation. Du kan även kontakta kommunens bostadssamordning om du riskerar att förlora din bostad.

Vi hjälper dig till rätt kontakter

Exempel på kontakter kan vara hemtjänst, god man, primärvård/psykiatri, äldreomsorg eller socialkontor.

Jag riskerar att förlora min bostad

Om du inte kan betala din hyra i tid kan det vara ett första tecken på ett större problem, t.ex. överkonsumtion eller att du har fått en förändrad ekonomisk situation. I båda fallen måste du ändra din ekonomi eller livssituation. Det kan finnas andra bakomliggande orsaker till dålig ekonomi, exempel på detta kan vara missbruk och spelmissbruk och oförmåga att betala räkningar. Kontakta oss snabbt och informera din bosociala enhet om din situation så vi kan hjälpa dig i tid.