FAQ

Jag kan inte betala min hyra

Du kan kontakta oss när du fått Inkassokravet från Intrum. Vi tittar då på ditt ärende och ser om det finns en möjlighet att göra en avbetalningsplan. Du kan även kontakta Norrköpings Kommun, Bostadssamordning för rådgivning och stöd.

Orolig för anhörig

Är du orolig för någon anhörigs hälsa och att det kan medföra att hen förlora bostaden? Kontakta och informera oss snabbt om det. Ju snabbare vi får vetskap om en kris i bostadssituationen dessto snabbare kan vi agera och förhindra t.ex en vräkning.

Vi hjälper dig till rätt kontakter

Exempel på kontakter kan vara hemtjänst, god man, primärvård/psykiatri, äldreomsorg eller socialkontor. Vi har kontakt med andra aktörer som kan hjälpa till.

Jag riskerar att förlora min bostad

Om du inte kan betala din hyra i tid kan det vara ett första tecken på ett större problem, t.ex. överkonsumtion eller att du har fått en förändrad ekonomisk situation. I båda fallen måste du ändra din ekonomi eller livssituation. Det kan finnas andra bakomliggande orsaker till dålig ekonomi, exempel på detta kan vara missbruk och spelmissbruk och oförmåga att betala räkningar. Kontakta oss snabbt och informera oss om din situation så vi kan hjälpa dig i tid.