Nätverk - Eurhonet

Med utblick mot Europa

Eurhonet är ett nätverk med i dagsläget fem länder involverade. Det är Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien.

Syftet med vårt deltagande är att vi ska lära oss mer och dela med oss av våra erfarenheter med varandra. Den tiden är förbi när vi som företag bara jobbar på en lokal marknad här i Norrköping. Vi är nu en tydlig del av Europa. Det som händer ute i Europa påverkar oss här hemma. Eurhonet är därför ett bra nätverk för att vi bättre ska förstå hur andra länder i Europa jobbar och se vilka förutsättningar de har. De länder som är med kan också lära sig något om hur vi i Sverige arbetar. Allmännyttan, som den ser ut hos oss, är unik i sitt slag och en främmande företeelse ute i Europa.

Vi kan i detta sammanhang vara med och påverka det som sker. Vi kan som en lokal aktör bli en del i ett större sammanhang.

MER OM EURONET
Vill du veta mer om Eurhonet? Surfa in på www.eurhonet.eu

Vilka företag är med från Sverige?

I Sverige är det flera bostadsföretag som är med: ÖBO i Örebro, Mimer i Västerås, Stångåstaden i Linköping, Vätterhem i Jönköping, Gavlegårdarna i Gävle, Familjebostäder i Stockholm och så vi Hyresbostäder i Norrköping. Även från de andra länderna är det flera bolag som är med.

Arbetar i fyra arbetsområden

  • CSR, Företagens samhällsansvar (Corporate Social Responsibility)
  • Energieffektivisering (Energi Saving)
  • Stadsdelsutveckling (Social integration)
  • Boende för en åldrande befolkning (Ageing of the population)