Kvarterslokaler

Viktig info: Under rådanden omständigheter så kan man inte hyra någon av våra kvarterslokaler för tillfället. Hur länge de kommer att vara stängda är i dagsläget inte bestämt.

Runt om i våra bostadsområden finns kvarterslokaler i varierande storlekar som kan användas av våra hyresgäster. Det är oftast i de här lokalerna som det hålls bostadsmöten och hyresgästträffar av olika slag. De är också en resurs och tillgång för dig som hyresgäst - du kanske planerar att ordna ett barnkalas, dopfika, 60-årsfirande eller något liknande? Våra kvarterslokaler passar bra för lugnare tillställningar och har lite varierande tider för uthyrning, dock fram till senast kl 22.00.

Vill du ha en större fest så finns festlokalen Albrektssalen med plats för 120 personer och tillgång till handikapphiss och kök. Albrektssalen kostar 4500 kr att hyra/kväll.

Vid hyra av kvarterslokal

Nedan hittar du en lista över våra kvarterslokaler, hur många personer som ryms och kontaktuppgifter
dit du vänder dig om du vill ha mer information eller boka en lokal.

 

Lokal 

     

Information 

     

Såpkullen
Albrektsvägen 125 A

 

Antal personer: 40 
Kontaktperson: Botorget, 011-21 16 00 
kvarterslokal@hyresbostader.se

Hyrs ut mån-tors till kl. 20:00 eller fre-sön till kl. 19:00

Lokalen kan bokas som senast 2 veckor, samt 6 månader som tidigast innan önskat datum

Albrektssalen
Albrektsvägen 125 C
Hyra: 4500 kr/kväll
 

Antal personer: 120
Bokning: Eva Appelqvist, 011-21 16 75
Visning enligt överenskommelse.

Gaveln 2
Bäckgatan 7
 

Antal personer: 40
Kontaktperson:
 Botorget, 011-21 16 00 
kvarterslokal@hyresbostader.se

Hyrs endast ut helger, fram till kl 22:00.

Lokalen kan bokas som senast 2 veckor, samt 6 månader som tidigast innan önskat datum

     
Kardusen 2
Dagsbergsvägen 46
 

Antal personer: 50
Kontaktperson: Sara Gustafsson eller Mikael Remahl 011-21 16 00
Sara.Gustafsson@hyresbostader.se
Mikael.Remahl@hyresbostader.se

OBS! Lokalen får användas fram till kl. 20:00. Endast för boende i Ljura.

Trasten 11/Östantill
Generalsgatan 39
 

Antal personer: 70
Kontaktperson: Botorget, 011-21 16 00 
kvarterslokal@hyresbostader.se
Lokalen får användas månd-torsd till kl. 22.00, inga helger.

Lokalen kan bokas som senast 2 veckor, samt 6 månader som tidigast innan önskat datum

     
Ringdansen
Guldringen 86
 

Antal personer: 30 
(lokalen ligger i ett hyreshus och får användas fram till kl. 19.00)
Kontaktperson:
Karin Sköld, 0725-939699
Telefontid: Vardagar 10.00-16.00

     
Laget 2/Ektorp
Hammargatan 29
    

Antal personer: 30
Kontaktperson:  Botorget, 011-21 16 00 

kvarterslokal@hyresbostader.se

Hyrs ut mån-tors till kl. 20:00 eller fre-sön till kl. 19:00

Lokalen kan bokas som senast 2 veckor, samt 6 månader som tidigast innan önskat datum

Häradsveden/Västra Lund
Katrineholmsvägen 26
 

Antal personer: 30
Kontaktperson:
Anita Landegren Andersson, 0733-49 64 52 eller 011-64169

Åby/Tinget
Krusenhofsvägen 19
 

Antal personer: 30
Kontaktperson:
Anita Landegren Andersson, 0733-49 64 52 eller 011-64169             

     
Jursla
Lillsjövägen 6 A
 

Antal personer: 15
Kontaktperson: Områdeskontoret i Åby, 011-21 16 00

Hatten/Hatten
Skolgatan 19
 

Antal personer: 150
Kontaktperson:
Botorget, 011-21 16 00 
kvarterslokal@hyresbostader.se
Lokalen får användas månd-torsd fram till kl. 22.00, inga helger.

Lokalen kan bokas som senast 2 veckor, samt 6 månader som tidigast innan önskat datum

Källan/Nordantill
Smedjegatan 1C
 

Biljard/pingisrum. Behöver ej bokas
 

Källan/Nordantill
Smedjegatan 1D
 

Antal personer: 15
Bokas i almanacka på plats vid lokalen.

Kullerstad (bastu/gym)
Sågvägen 11C
 

Antal personer: 10
Kontaktperson: Carina Holm, 0763-70 09 07

Kullerstad/Sågträffen
Sågvägen 7C
 

Antal personer: 60
Kontaktperson: Carina Holm, 0763-70 09 07

Fenix
Södra Promenaden 54
 

Antal personer: 30
Kontaktperson: Botorget, 011-21 16 00 
kvarterslokal@hyresbostader.se 

Lokalen får användas månd-torsd fram till kl. 20.00, inga helger

Lokalen kan bokas som senast 2 veckor, samt 6 månader som tidigast innan önskat datum

Krokeks-Hult
Ymervägen 53
 

Antal personer: 30
Kan bokas av boende i Krokek, via webben under "Mina sidor"
eller med taggen vid digitala bokningstavlan. 

Ättetorp Mässen
Ättetorpsvägen 32
 

Antal personer: 150 (80/70 beroende på vikvägg)
Kontaktperson:
Ann-Marie Kleveborn, 0725-93 96 97
OBS! Lokalen ska vara städad och utrymd kl. 19:00,
vardag som helg. 

 

Övriga lokaler

Med övriga lokaler menar vi mindre enklare lokaler och förråd, ofta i källare, som kan hyras för mindre verksamheter, hobbyverksamhet eller lager. I första hand hyr vi ut till boende i fastigheten, i andra hand till boende i området och i tredje hand till intressent som inte är bostadshyresgäster.