Om oss

Studentbo har som uppgift att tillgodose efterfrågan på studentbostäder i Norrköping. Vi är ett helägt dotterbolag till Hyresbostäder i Norrköping, det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping.

Totalt hyr vi ut ca 880 studentbostäder, av dessa äger vi själva ca 650 st. Vi har ett samarbete med flera andra privata och kooperativa fastighetsägare med studentbostäder. I dessa fastigheter hyr vi ut och sköter all administration samtidigt som fastighetsägaren själv sköter den tekniska fastighetsdriften.

Vår ambition

Vår ambition är att förvalta och utveckla våra fastigheter i nära samarbete med våra hyresgäster och studentrepresentanter.

Bolaget bildades och startade verksamheten 1997.

Besöksadress:

Studentbo
Bredgatan 46 (Se karta
602 47 Norrköping

Postadress:

Studentbo i Norrköping AB
Box 2330
600 02 Norrköping

Fakturaadress:

fakturastudentbo@hyresbostader.se 

Om ni inte har möjlighet att maila fakturorna skickas pappersfaktura till nedanstående adress.

Studentbo i Norrköping AB
Box 9
601 02 Norrköping

Org nr: 556543-3744 
Tel: 011-21 16 70  
E-post: info@studentbo.se