Värdegrund

Våra värderingar är grunden i vår kultur - hur vi vill uppfattas och vad vi vill kännetecknas av. Värderingarna är vägledande för vårt förhållningssätt, bemötande och agerande i olika situationer både som individer och organisation, internt och externt.

Värderingarna genomsyrar allt vi gör och bildar den värdegrund som vårt dagliga arbete vilar på. Värderingarna tydliggör krav och förväntningar på våra ledare och medarbetare. Våra ledare ska agera som föredömen, men alla måste känna ett stort ansvar i att leva upp till dem.

Våra gemensamma värderingar tydliggör vilket företag vi vill vara och skapar trygghet vid förändringar och beslutstaganden. De hjälper oss att rekrytera och behålla duktiga medarbetare som trivs och tror på vårt sätt att vara. Det innebär också en ökad frihetsgrad och handlingsutrymme inom ramen för vår anda. De starka värderingarna ökar även sammanhållningen och ger ett stärkt engagemang. 

Så här har vi gemensamt definierat värderingarna

Lyhörd [att lyssna]; Som i: Kundfokuserad, målinriktad, personlig, effektiv, erfaren, serviceinriktad, problemlösande och snabb.

Attraktiv [att uppskatta]; Som i: Prisvärd, personlig, proper, vänlig, glad, artig och tydlig.

Pålitlig [att kunna]; Som i: Ärlig, affärsmässig, seriös, kompetent, tillmötesgående, förtroendeingivande, professionell, trygg och trovärdig.

Drivande [att leda]; Som i: Modern, modig, okonventionell, flexibel, hungrig, innovativ, utmanande, aktiv och engagerad.