BoKvar

BoKvar är en samverkansgrupp i Norrköping med Hyresbostäder, Norrköpings kommun och Kronofogden som tillsammans kan ge dig råd och personlig hjälp för att lösa din bostadssituation. Vi har tillsammans stor erfarenhet av dessa frågor. Ju tidigare du agerar desto större är möjligheten att lösa din situation. Vi ska verka för ett hållbart boende och bidra till en bättre livs- och boendemiljö.