Skuldrådgivning

Har du missat en hyra, har problem med ditt boende eller behöver råd och hjälp med din bostadssituation? Här kan du läsa om hur du, genom hjälp av oss, kan förbättra din situation. 

Vår roll är att ge bättre stöd och service till avhysningshotade personer. Vi arbetar aktivt för ett hållbart boende och vill kunna bidra till en bättre livs- och boendemiljö.

Överskuldsättning är ett generellt stort problem och flera människor riskerar att förlora sitt boende och hamna i ett utanförskap, både socialt och ekonomiskt. Vi vill i ett tidigt skede bli kontaktade, kontakta och/eller söka upp de människor som inte kan betala sin hyra. 

Bakgrundshistoria - projektet "BoKvar"

BoKvar var ett projekt under 2006-2007 med en samverkansgrupp bestående av Hyresbostäder, Norrköpings kommun och Kronofogden. Tillsammans satte vi en grund med gemensamma mål att t.ex kunna ge bättre stöd och service till avhysningshotade personer och samtidigt skapa tydliga modeller på hur kommun, kronofogd och bostadsbolag effektivt kan minska risken för återkommande ärenden.