Styrelse & företagsledning

Vår styrelse

Gunnar Boquist
VD
                     Thomas Idenås,
ordförande (s)
                      Daniel Collin,
1:e vice ordförande (fp)
         
Claes Egnell,
2:e vice ordförande (m)
  Annette Sjöö,
ledamot (s)
  Mutlu Rüya,
ledamot (m)
          
Thomas Andersson,
Personalrepresentant
   Stefan Arrelid,
ledamot (mp)
   
                   
Marcus Wisäter,
suppleant (s)
  Michael Sjöberg,
suppleant (kd)
  Björn Sandberg,
suppleant (m)

 Vår företagsledning

Företagsledningen (FL) arbetar med företagets mål, strategier och verksamhetsuppföljning både i det långa och korta perspektivet. Följande personer är med i företagsledningen.

                  

                 

Gunnar Boquist
VD 

 

Bett Skrinjar
Ledningssamordnare

 

Lars Löfgren
Marknadschef

                            

 

 

Susanne Diener
Ekonomichef 

 

Stefan Källman
chef Projekt & Inköp

 

Roger Glemhorn
Förvaltningschef