KOMBO / Bostadspool

KOMBO är en hyresgästorganisation för dig som är student vid Linköpings universitet. KOMBO hjälper dig med rådgivning i boendefrågor, att hitta bostad och med att organisera lokala boråd. Behöver du hjälp med något kring din bostadssituation? Hör av dig till KOMBO.

Boråd

KOMBO verkar för att det ska finnas en lokal boendeförening, boråd, i varje studentbostadsområde. Boråden pysslar med allt möjligt. De kan arrangera allt från pubar och filmkvällar till utlåning av sy- & borrmaskiner, gästsängar och cyklar. 

Deras uppgift är att tillvarata de boendes intresse genom att öka trivseln i bostadsområdet. Boråden hjälper även KOMBO att föra de boendes talan i hyresförhandlingen.

Hitta bostad

Som nyantagen student vid Linköpings universitet måste du själv hitta en bostad till terminsstarten. Hos KOMBO jobbar studenter från LiU med att hjälpa dig tillrätta med information och råd om att hitta boende. KOMBO har koll på bostadsläget, vet vilka hyresvärdar som finns och kan hjälpa dig att hitta en tillfällig lösning om du behöver det. 

Bostadspool

Genom Bostadspoolen verkar KOMBO för att nyantagna studenter vid Linköpings universitet ska ha tillgång till en bostad vid terminsstart. KOMBO kan hjälpa dig att hitta fastighetsbolag och privatpersoner som hyr ut rum eller andra studenter som vill ha någon att dela sin lägenhet med. 

Är läget akut så erbjuder KOMBO nödbostad i både Linköping och Norrköping under augusti och september. Läs mer om KOMBO och Bostadspoolen på deras hemsida, bostad.karservice.se.

 

Kontaktinformation:

Hemsida: bostad.karservice.se
E-post: bostad@karservice.se
Tel: 013-28 28 84