Festlokal - Albrektssalen

Viktig info: Pga rådanden omständigheter så kan man inte hyra någon av våra kvarterslokaler för tillfället. Hur länge de kommer att vara stängda är i dagsläget inte bestämt.

Letar du efter en större festlokal så finns Albrektssalen, som är en stor samlingslokal för 120 personer. Här finns handikapphiss och kök och lokalen lämpar sig för större träffar och möten.

Hyra: 4 500 kr/kväll.

Bokning
Kontakta Eva Appelqvist på Botorget telefon: 011-211675