Riktlinjer för uthyrning

Vi har en uthyrningspolicy som innebär att du som söker bostad hos oss behöver uppfylla ett antal grundkrav. Du får gärna kontakta oss om du har fler frågor eller funderingar men här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som gäller.

  • Du får inte ha någon skuld till oss eller annan hyresvärd.

  • Du ska kunna betala hyran med hushållets inkomst. Med inkomst menas lön i minst 6 månader framöver, kapitalinkomst, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Norrköpings kommun styrkt försörjningsstöd, bostadsbidrag, introduktionsersättning eller etableringsstöd. Vår bedömning gällande om inkomsten räcker till grundar sig på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden 2018.

  • Flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran kan vägas in i vår bedömning.

  • Kund som tidigare förlorat sin hyresrätt och blivit uppsagd av oss erbjuds lägenhet tidigast efter 1 år om uppsägning gjorts på grund av olovlig andrahandsuthyrning eller hyresskuld. Om uppsägning och förlorad hyresrätt skett på grund av störningar i boendet erbjuds ny bostad tidigast efter 3 år.

  • Borgen kan i undantagsfall användas.