Förhindra brand

Brandvarnare

I alla våra fastigheter finns brandvarnare installerat av oss. Brandvarnarens batteri har lång livslängd. Testa brandvarnaren regelbundet genom att trycka på brandvarnarens knapp, pipsignalen som hörs innebär att brandvarnaren fungerar. När brandvarnaren "larmar" genom regelbundna pip är det dags att byta batteri, kontakta oss så fort som möjligt så att vi kan byta ut din brandvarnare.

Levande ljus och tändstickor

Tänk på att aldrig lämna rum med levande ljus, inte ens värmeljus, utan tillsyn. Låt aldrig tändstickor eller tändare finnas inom räckhåll för barn.

Brand i elektriska apparater

Ha aldrig dukar, prydnadssaker eller levande ljus på din TV. Börjar det brinna i TV:n eller andra elektriska apparater, dra ur kontakten! Täck över med t.ex. en matta eller våta handukar och få ut TV:n ur bostaden eller stäng in den i ett mindre utrymme. Använd handbrandsläckare om ni har sådan hemma.

Elfel och överhettningar är vanliga när det gäller tvätt och diskmaskiner samt torktumlare. Se till att inte tvätta, diska eller torktumla när du lämnar bostaden.

Brand på spis

Börjar det brinna när du steker, friterar eller på annat sätt hettar upp olja eller fett. Lägg på locket på kastrullen så kväver du branden. Använd absolut inte vatten! Vatten innebär att elden kan sprida sig explosionsartat.

Brand i inredning

Börjar det brinna i soffan, sängen eller annan inredning, försök kväva eller använd vatten för att kyla. Riv ner och trampa på eventuellt brinnande gardiner. Många bränder kan du släcka utan att använda någon speciell släckutrustning. Får däremot branden fäste så krävs det en handbrandsläckare för att ha en möjlighet att släcka. Begränsa branden genom att stänga branden till utrymmet om du inte lyckas att släcka branden.

Om olyckan är framme

  • VARNA - omgivning om att brand eller annan akut händelse inträffat
  • RÄDDA - alla som är i omedelbar fara
  • LARMA - räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112
  • STÄNG - stängda dörrar och fönster minskar tillförsel av syre till branden

Vid brand stiger röken uppåt. Därför är det lättare att se och andas nere vid golvet. Kryp alltid ut ur ett brinnande eller rökfyllt rum.

Larma SOS - 112

När det inträffar en olycka ska du ringa larmnummer 112. Ditt samtal kopplas då till länets SOS-central som larmar ut den hjälp du behöver. Oavsett vilken telefon du ringer ifrån, slår du alltid 112 utan riktnummer. Det gäller även mobiltelefoner. Det är viktigt att svara SOS-operatören på följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har olyckan inträffat?
  • Vem är du
  • Var ringer du ifrån?

Röken är farligast

Försök lokalisera branden, en brand i en fåtölj är tillräckligt för att fylla en villa eller lägenhet med dödlig rök. Är röken och hettan besvärande försök krypa eller hålla en låg ställning under utrymning och eventuella släckförsök. Röken är det största hotet när det brinner. Vid golvet finns mer friskt syre att andas och värmen är mycket lägre vid golvet.

Flervåningshus

Lägenheter i flervåningshus har ett gemensamt trapphus. Då är det viktigt att trapphuset inte blir rökfyllt.

Brinner det i din lägenhet så kom ihåg att stänga dörren när ni lämnar lägenheten. Om det brinner i en grannes lägenhet behöver ni inte utrymma i första läget. Avvakta i er lägenhet så länge ni inte får in rök i lägenheten.

Gå inte ut i trapphus som har börjat att rökfyllas!