Avflyttning

Avflyttningsbesiktning

Det är viktigt att lägenheten är besiktigad av Studentbo innan inflyttning eller avflyttning. Vi har rätt att komma in i lägenheten för att genomföra sådan besiktning.

Vid besiktningstillfället ska lägenheten vara tom på egna tillhörigheter och vara städad. Du lämnar sedan nycklarna direkt till besiktningspersonen vid besiktningen. Vi har ofta flera besiktningar på samma dag, det är därför viktigt att hålla den tid som är bokad för besiktning. I de fall besiktningspersonen bedömer att en ombesiktning behövs debiteras en avgift på 200 kronor.  För att boka besiktningstid kontaktar ni Studentbo på tel 011-21 16 70 eller e-post, info@studentbo.se.

Vid avflyttningsbesiktningen kontrollerar vi bostadens städning och status. Vi noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll. Finns det onormalt slitage och skador måste du själv stå för reparationskostnaderna. Förstörd parkett/golvmatta, hål i dörrar och väggar är exempel på sådana skador.

Checklista för hjälp med städningen vid avflyttningsbesiktning finns som pdf-dokument (Tips inför flytt) på den här sidan.

Avflyttning

Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag är det nästkommande vardag du måste vara avflyttad.

Flyttanmälan

Glöm inte att anmäla flyttanmälanNär du ska anmäla flytt till Skatteverket, använd alltid folkbokföringens lägenhetsnummer, använd inte Studentbos lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret står på ditt hyresavtal.

Glöm inte!

När du flyttar ut är det ditt ansvar att anmäla avflyttningen till alla de företag du normalt får fakturor från.

Information och städtips vid flytt

- Tips inför flytt 
- Tips before moving