Att visa hänsyn

I flerfamiljshus bor många människor med olika ålder och med varierande behov och intressen. Du är skyldig att visa hänsyn och du får inte störa kringboende hyresgäster. Ljud från din lägenhet i form av höga skrik, hög musik eller liknande ska inte behöva upplevas och tålas av dina grannar. Det blir förstås extra viktigt att tänka på det vid sen kvällstid. 

Informera grannar

Om du ska ha en fest med många gäster är det klokt att i god tid meddela det för grannarna. Man brukar säga att det finns en oskriven lag som säger att det ska vara tyst mellan klockan 22.00 och 07.00. 

Det är viktigt att komma ihåg att man för den skull inte ska behöva smyga på tå för att man bor i ett flerfamiljshus eller för att grannen arbetar nattskift. Använd sunt förnuft. 

Upprepade eller allvarliga störningar

Sedan några år tillbaka har lagen blivit strängare när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Som hyresvärd är vi skyldiga att se till att störningarna slutar. Den hyresgäst som stör sin omgivning och som efter tillsägelser inte skärper sig, riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Om det förekommer "allvarliga störningar" med bl.a hotelser mot grannar, kan man bli uppsagd i förtid, utan föregående varning. 

Ansvar

Som hyresgäst har man också ansvar för alla som tillhör hushållet - även gäster eller annan person man anlitat att utföra arbeten i lägenheten. 

Om du upplever störningar i boendet ring 011 - 21 16 70.

Dagtid går numret till Studentbo och på kvällstid går det till störningsjouren. Det innebär att du når oss dygnet runt vid akuta problem.