Våra medarbetare

Vi är ett företag i ständig utveckling och förändring. De senaste åren har vi fått flera nya medarbetare. Det betyder att vi får mycket nytänk, dynamik och ett förhållningssätt som innebär att vi vågar prova nya metoder och arbetssätt.

Utöver det så finns det inom företaget också en stor trygghet genom all den kunskap och erfarenhet som byggts upp under många år.