Bredband och TV

Vårt kabel-TV utbud blir digitalt 

När vårt basutbud blir digitalt så förändras kanalplanen. Några kanaler tillkommer och några försvinner. Förutom en mycket bättre bildkvalitet innehåller vårt basutbud nu Com hem Play som innebär att du kan se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator - dvs vart du vill.

Följande kanaler ingår i ditt basutbud efter att du gjort en ny kanalsökning: 

KOMMUNIKATIONSOPERATÖR (KO): är en samordnare av olika tjänsteleverantörer som du kan välja mellan. KO ser till att konkurrensneutralitet råder och att infrastrukturen fungerar. Resten hanteras av varje tjänsteleverantör. 

TJÄNSTELEVERANTÖR: är den leverantör som du väljer för tjänster som t ex bredband i vårt öppna nät. Det är alltid tjänsteleverantören du kontaktar om du har frågor om ditt abonnemang, vill göra en felanmälan eller vill avsluta dina tjänster.

Berör alla Com Hem's kunder

Moderniseringen berör alltså inte bara våra hyresgäster utan alla som bor i ett Com hem hus. Vi ser mycket positivt på denna övergång som förutom bättre bild ger dig som hyresgäst tillgång till appen Com hem Play där du kan spegla många av dina kanaler.

Open Universe är kommunikationsoperatör

För att kunna erbjuda dig som hyresgäst ett stort utbud av tjänster inom bredband, telefoni och TV har vi valt att uppgradera vårt bredbandsnät. Vår kommunikations-operatör och samarbetspartner är Open Universe som är en del av Telenor-koncernen.

Vi kan erbjuda dig som hyresgäst tillgång till ett stort antal tjänster och du kan välja bland många olika tjänsteleverantörer i vårt öppna nät. 

Öppet nät

Öppet nät innebär att du via bredbandsuttaget kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörer av bredbands, telefoni och TV-tjänster. Du startar upp ditt abonnemang genom att ansluta en nätverkssladd till uttaget och öppna din webbläsare. Där kan du välja vilken leverantör du vill ha genom att direkt på skärmen jämföra priser och villkor. 

Bredbandsuttag i vardagsrummet

Vi har tillsammans med vår kommunikationsoperatör Open Universe installerat en särskild box (s.k. CPE) i varje lägenhet. Vi har även installerat ett bredbandsuttag i vardagsrummet i de lägenheter där detta saknades. Är du nyinflyttad och saknar bredbandsuttag i ditt vardagsrum? Hör av dig till vår kundtjänst så hjälper vi gärna till.