Ektorp

Ektorp - en del av Västra staden 

Samhällsplaneringsnämnden godkände i april den nya detaljplanen för Ektorp (Kedjan 1) och nu går planerna med att bygga nya bostäder, parkeringshus och vårdboende vidare. Den nya bebyggelsen kommer att placeras på de ytor som idag fungerar som parkeringsytor. De parkeringsytor som försvinner ersättas av två p-hus i varsin ände av området. Mellan de nya och gamla husen skapas nya trevliga och barnvänliga innergårdar. Den stora parken i hjärtat av Ektorp kommer att bevaras och utvecklas. 

Nedan är en skiss hur den framtida bebyggelsen kan komma att se ut. 

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=7f6bc370-d1cd-4b05-ac0a-118169baaf43

Västra staden 

Västra staden omfattar delar av stadsdelarna Ektorp, Såpkullen och Kneippen och tanken är att området ska växa med ungefär 2000 nya bostäder. Den del som vi på Hyresbostäder i första hand fokuserar på just nu är kvarteret Kedjan 1 där detaljplanen är godkänd, men ännu inte vunnit laga kraft. Planen gör det möjligt för den här delen av Ektorp att växa med ca 400 nya bostäder, nytt äldreboende, ny förskola samt nya parkeringsmöjligheter. I planen ingår även en ombyggnation av Skarphagsleden till en så kallad stadshuvudsgata som ska minska barriären mellan norra och södra Ektorp. Tidplanen är fortfarande oklar då planen är överklagad. 

Vad händer nu? 

Vi hoppas förstås att planen vinner laga kraft så snart som möjligt och under tiden arbetar vi tillsammans med potentiella samarbetspartners med att utveckla våra tankar kring hur vi på bästa sätt skapar en ännu bättre och ännu mer attraktiv stadsdel. Ektorp har med sitt läge nära citykärnan en fantastisk möjlighet att utvecklas på ett postivt sätt. Vi ser den nya detaljplanen som en stor möjlighet! Under hösten 2021 kommer vi att uppdatera vår hemsida med nya skissbilder och mer information. Vill du redan nu läsa mer om detaljplanen gällande Kedjan 1 och om utvecklingen av Västa staden så hänvisar vill norrkoping.se 

Anmäl dig i vår intressegrupp redan nu! 

Vi har öppnat en intressegrupp och är du intresserad av vad Ektorp kommer att kunna erbjuda i framtiden så anmäl dig redan nu (se puffen till höger på sidan). Vi kommer att skicka ut information om vårt projekt med jämna mellanrum så du vet vad som händer. 

 

 

  • Ektorp