Åby


Hyresbostäder har idag ca 800 bostäder i Åby inklusive Ättetorp, till störst del hyreslägenheter, 2-3 rum och kök. Det är ett populärt område med stor efterfrågan om lediga lägenheter. Många som bor i området äger idag sitt boende och vill gärna bo kvar i närområdet när villan kanske blir för stor. Intresset för bostäder kommer att vara hög i Åby de kommande åren. Därför är det med stor glädje vi tar emot beskedet från kommunen om marktilldelning i området. 

Yteffektiva lägenheter för det mindre hushållet

Åby behöver fler hyresrätter som är anpassade för alla typer av hushåll, men med fokus på vad vi kallar för det ”lilla hushållet”. Vår ambition är att bygga yteffektiva lägenheter på ca 40-80 kvm med en målsättning att kunna erbjuda en så attraktiv hyresnivå som möjligt. Exakt hur många lägenheter som kan bli aktuellt får vi återkomma om – i första steget ska en ny detaljplan för området tas fram och därefter kan vi ge en skarpare tidplan för vårt projekt. Vi äger och förvaltar tre hus i direkt i anslutning till den nya tomten och det blir viktigt att skapa något som harmonierar med de befintliga husen. Även fler parkeringsplatser behöver tillföras till området.

På andra sidan gatan av vår tomt ligger den nu nedlagda brandstationen och vår ambition är att skapa något nytt även i denna byggnad. Det lutar åt någon form av verksamhet då förutsättningarna för att bygga bostäder är mycket begränsade. 

Intresserad av boende i Åby?
Du kan redan idag anmäla dig till intressegruppen för löpande information om projektet.   

  • Åby

Kontakta oss


Tomas Edstrand 011-21 15 39
Jenny Hultkrantz 011-21 16 92

 

E-post

nyproduktion@hyresbostader.se  

Besök oss gärna

Bostudion c/o Hyresbostäder
Prästgatan 12c (bredvid Espresso House)