Inglasad balkong

Inglasning av balkong

Inglasning av balkong innebär en höjd standard och därmed en höjning av din grundhyra. Hyran motsvarar 4 eller 5  RättHyra poäng (ca 172 - 215 kr/mån). Vi har rätt att avslå en beställning i de fall det finns byggnadstekniska hinder.

Om du önskar beställa inglasning av balkong fyller du i beställningslistan och lämnar till Botorget, S:t Persgatan 78-80.

Vi återkopplar till dig så fort vi säkerställt att bygglov är klart och godkänt på din adress.

  

Det går också bra att skicka in din beställning till:
Hyresbostäder/Botorget
Box 2330
600 02 Norrköping