Hyra i andra hand

Om man inte behöver sin lägenhet under en viss tid kan man hyra ut den i andra hand. Det kan handla om arbete eller studier på annan ort eller att man ska prova på livet som sambo.

Ett annat skäl kan också vara att vårda en nära anhörig i dennes hem. Kom ihåg att andrahandsuthyrning måste godkännas av oss. Prata med Botorget så får du mer information.

 

Lagändring för andrahandsuthyrning fr.o.m 1/10-19

Den som hyr ut en bostad utan tillåtelse och till för hög hyra riskerar fängelsestraff utifrån den nya lag som trädde i kraft den 1 oktober 2019.

Lagen innebär hårdare tag mot uthyrning utan tillstånd samt oskäliga hyror för hyresrätter. Den som hyr ut utan tillåtelse från hyresvärden kan också förlora kontraktet med omedelbar verkan utan förvarning eller chans till rättelse.

Lagtexten förtydligar att andrahandshyran inte får vara högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max 15 procent) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband. Andrahandshyresgästen kan kräva tillbaka överhyra för två år tillbaka i tiden, jämfört med ett år i dag.

Om uthyrningen sker utan tillåtelse och andrahandshyran är för hög, kan hyresgästen dömas till böter eller fängelse i högst två år