Styrelse & företagsledning

Vår styrelse

1) Nea Fogelström Muslijevic,
    ledamot (s) 
                     2) Gunnar Boquist
    VD
                      3) Claes Egnell,
    2:e vice ordförande (m) 
         
4) Björn Sandberg,
    suppleant (m)
  5) Thomas Idenås,
    ordförande (s)
  6) Annette Sjöö,
    ledamot (s)
          
7) Thomas Andersson,
    Personalrepresentant
   8) Stefan Arrelid,
    ledamot (mp)
  9) Christoffer Bernsköld,
    suppleant (s)
                   
10) Daniel Collin,
     1:e vice ordförande (fp)
  11) Michael Sjöberg,
     suppleant (kd)
  12) Mutlu Rüya,
     ledamot (m)

 Vår företagsledning

Företagsledningen (FL) arbetar med företagets mål, strategier och verksamhetsuppföljning både i det långa och korta perspektivet. Följande personer är med i företagsledningen.

                  

                 

Gunnar Boquist
VD 

 

Bett Skrinjar
Ledningssamordnare

 

Lars Löfgren
Marknadschef

                            

 

 

Susanne Diener
Ekonomichef 

 

Stefan Källman
chef Projekt & Inköp

 

Roger Glemhorn
Förvaltningschef