Lokaler

Vi har inte bara bostäder utan även ca. 70.000 kvadratmeter lokalyta indelade i kommersiella och övriga lokaler.

Lokaler

Exempel på kommersiella lokaler är affärs-, kontors- och verksamhetslokaler. Gemensamt för den här typen är att marknadshyra gäller, alltså det pris som lokalen har på den öppna marknaden och som lokalhyresgästen är beredd att betala.

Affärslokaler finns i de flesta bostadsområden som komplement och service för hyresgästerna. Närhet till livsmedel, klädaffär, kiosk och bank är exempel på lokalinnehåll som upplevs viktigt för bostadshyresgäster och för lokalhyresgästen är det förstås en fördel med närhet till kunderna.

Exempel på verksamhetslokaler är: förskola, skola, dagcentraler, hemtjänstens gruppcentraler eller äldreboenden.

Övriga lokaler

Med övriga lokaler menar vi mindre enklare lokaler och förråd, ofta i källare, som kan hyras för mindre verksamheter, hobbyverksamhet eller lager. I första hand hyr vi ut till boende i fastigheten, i andra hand till boende i området och i tredje hand till intressent som inte är bostadshyresgäster.

Kvarterslokaler

I så gott som alla bostadsområden finns kvarterslokaler som kan disponeras av, i första hand, områdets hyresgäster. Lokalerna används ofta till bostadsmöten, föreningsträffar, kalas osv. 

Överlåtelse
Om du vill överlåta en verksamhet får du också överlåta hyresrätten till den lokal som verksamheten bedrivs i, efter att överlåtelsen har godkänts av oss. Tillstånd kan förenas med villkor.

Mer information samt blankett för ansökan samt affärsplan/intresseanmälan för lokal finns här >>

Kontakt
Zara Johansson
011-21 15 28