Sandbyhov

Sandbyhov genomgår just nu en stor omdaning. Från en stadsdel som länge präglats av äldreomsorg- och vårdinrättningar till en modern, blandad stadsdel med bostäder, kommersiell service, vård- och äldreboenden samt vackra parkmiljöer.

”Nod-huset” blir en central del av utvecklingen och kommer bland annat erbjuda ny vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral samt närbutiker och service. Från våning fyra till tionde och sista våningsplanet uppåt uppförs 42 lägenheter i storlekarna 2 - 4 r.o.k.

Läget i staden är mycket attraktivt och med all den service och tillgänglighet som skapas kommer bostäderna i Sandbyhov att vara mycket lämpliga för såväl seniorer som barnfamiljer. Hela miljön med stora grönytor, skolor, sporthall, vård och närservice gör det till en komplett stadsdel.

Inflyttning beräknas till hösten 2020.

  • Sandbyhov

Kontakta oss

Lotta Sandberg 011-21 16 92

E-post
nyproduktion@hyresbostader.se

Besök oss gärna

Bostudion c/o Hyresbostäder
Prästgatan 12 C (bredvid Espresso House)