Värme i lägenheten

Vi får flera frågor om värmen i lägenheterna. Bra att känna till är att vi inte sätter på och stänger av värmen "hur som helst" i ett hus. Värmen i våra fastigheter styrs per automatik av utomhustemperaturen - ju kallare det är ute desto mer värme sprids via elementen. När temperaturen utomhus sjunker går värmen igång i våra hus. Det kan dock ta något dygn innan den som bor i huset känner av det - eftersom det tar tid innan värmen hunnit sprida sig ordentligt i hela huset.

Innetemperaturen

Mellan Hyresbostäder och Hyresgästföreningen finns en överenskommelse angående innetemperaturen. Överenskommelsen säger att det ska vara ca 20 grader i den s k komfortzonen (mitt i rummet 1,20 meter över golvet), och att det finns ett "spelrum" på 4 grader vid golv/ytterväggar och tak. Det vill säga, det kan vara 17 grader på golvet, men det ska vara 20 grader i komfortzonen.

Ett av de vanligaste problemen vid låg temperatur i en lägenhet är att möbler eller gardiner har placerats framför elementen. Där hindrar de luftcirkulationen och värmetransporterna i bostaden, samt stör termostaten på elementet. Ge värmen fritt spelrum så den kan cirkulera i bostaden. Stäng inte heller fönsterventilerna som finns i lägenheten, de gör att luften cirkulerar som den ska.

Felanmälan

Om du misstänker att något är fel på värmen i din lägenhet felanmäler du till Studentbo.