Utmärkelser

Utnämnda till 2012 års fastighetsägare av tidsskriften ”Fastighetsägaren”

"Årets energiutmanare" år 2015 med motiveringen:
Hyresbostäder är ett företag där alla är delaktiga i energieffektiviseringen. Från styrelsen och hela vägen ner till Myggnätet, som är ett nätverk för barn som bland annat bor hos Hyresbostäder i åldrarna 4-9 år. Självklart har man även uppnått goda resultat, minus 14 % jämfört med år 2005 och fortsätter mot målet med 30 % besparing till år 2030. Hyresbostäder i Norrköping är en föregångare i att engagera den egna personalen och hyresgästerna i energispararbetet. Här har vi alla mycket att lära.

Vinnare av SABO:s pris (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

”Årets energipris” år 2016 med motiveringen:

Vinnaren av årets energipris, Norrköpings största bostadsföretag, har gjort medvetna investeringar i sitt fastighetsbestånd. Målet är att genom energieffektivisering minska sin energianvändning med 30 % fram till år 2030 och redan nu har man nått halvvägs. Detta har skett genom en rad tekniska lösningar samt fokuserat arbete för att inspirera hyresgäster till att ändra beteenden och fatta smarta beslut i vardagen. Ledordet för Hyresbostäder, precis som hos oss på E-on, är att "Energi ska göra nytta”.

Vinnare av E.ON:s pris under Näringslivsgalan 2016 i Norrköping