Unga bygger för unga

Bostäder är fortfarande en bristvara och för många unga är det svårt att komma in på bostadsmarknaden. Bygga nya hus är en del av lösningen. Att hitta nya lösningar i befinliga hus är en annan. I Ljura har Hyresbostäder beviljats bygglov för att i en före detta lokal skapa fem nya lägenheter som är vikta till unga vuxna och så kallade ungdomslägenheter för de som är mellan 18 till 24 år. Här blir fem mindre lägenheter, 1 ROK, verklighet. 

Projektet är ett samarbete med Bråvallagymnasiets byggprogram och de cirka 80 elever som kommer att kunna förena nytta med nytta. De får en bra praktik, de är med och skapar bostäder åt sig själva eller sina kompisar, de är med och ger input till arkitekter och projektledare om vad som är viktigt när man är ung och ser sitt första boende framför sig.

Ett viktigt och betydelsefullt samarbete. Unga bygger för unga, helt enkelt!

Lägenheterna är nu inflyttningsklara och uthyrningen har påbörjats. 

 §1 Alla ska kunna hitta ett hem att trivas i.