Undrar du vad BoLotto är?

BoLottolägenheter är publicerade på vår hemsida i minst 24 timmar. Av alla de som anmäler sig på lägenheten så är det slumpen som avgör vilka som blir erbjudna visning. När lägenheten tas bort från hemsidan sköter systemet automatiskt den slumpvisa dragningen.

För att ha möjlighet att hyra en lägenhet ska du även uppfylla våra krav och vara beredd att ta lägenheten så snart den är ledig att hyra.