Till dig som bor i Utsikten

Ni har valt att bo i vårt finaste 55+/seniorboende. Finaste, tycker vi själva i alla fall. Men vad tycker ni?

Varför då och varför just nu? 

Vi vet att några av er just nu håller på att svara på vår stora kundenkät. Några kanske redan har skickat in den. Räcker det inte med den, tänker ni?

Njae, inte riktigt. Den enkäten ger oss svar på en massa frågor om boendet generellt. Och det är samma frågor oavsett som du bor litet eller stort, utanför stan eller i city osv. Denna enkät är en skräddarsydd variant. För er och för vår styrelse. 

Det är värdefull information för oss

Vår styrelse, och vi själva, är nämligen väldigt nyfikna på era erfarenheter, upplevelser och bilder av hur ett seniorboende/55+ är och fungerar. Vi får många propåer från politiker, organisationer och privatpersoner att bygga fler, många fler, senior- och även trygghetsboenden. För att möta den efterfrågan på ett bra sätt behöver vi verkligen veta hur det vi gjort hittills fungerat.

Därför ber vi er att svara på de 11 frågorna via länken nedan. Svaren är anonyma.

Öppna enkäten >> 

 

Tack för hjälpen!