Tidplan

Nedan ser du tidplanen för vilka tvättstugor som renoveras under våren och vintern 2017.

Adress

Byggstart

Invigning

Klingsbergsgatan 36

Klingsbergsgatan 38

Klingsbergsgatan 40

Klingsbergsgatan 42

Klingsbergsgatan 44

Klingsbergsgatan 45

Klingsbergsgatan 46

Klingsbergsgatan 48

Klingsbergsgatan 50

Klingsbergsgatan 51

Klingsbergsgatan 52

Klingsbergsgatan 63

Apelgatan 8

Ljuragatan 85-89

Ljuragatan 91-93

Guldringen 7

17 september

19 september

24 september

26 september

1 oktober

3 oktober

8 oktober

10 oktober

15 oktober

17 oktober

22 oktober

24 oktober

31 oktober

19 november

21 november

26 november

1 oktober klockan 15.30-17.30

3 oktober klockan 15.30-17.30

8 oktober klockan 15.30-17.30

10 oktober klockan 15.30-17.30

15 oktober klockan 15.30-17.30

17 oktober klockan 15.30-17.30

22 oktober klockan 15.30-17.30

24 oktober klockan 15.30-17.30

29 oktober klockan 15.30-17.30

31 oktober klockan 15.30-17.30

5 november klockan 15.30-17.30

7 november klockan 15.30-17.30

19 november klockan 15.30-17.30

3 december klockan 15.30-17.30

6 december klockan 15.30-17.30

7 januari klockan 15.30-17.30