Se upp med oseriösa reklamblad

Vi har fått redan på att ett företag som säger sig arbeta  med inglasning av balkonger har lagt information i vissa i våra hus. Det är en gul lapp från Nordiska inglasningar. Vi vet inte hur seriösa de är men vi brukar alltid varna om såna här utskick. Dessutom verkar informationen vara riktad mot bostadsrätter vilket tyder på att de inte har så bra koll på fastigheterna i Norrköping.

När det gäller inglasning av balkong i våra fastigheter så måste det gå via oss som tillval, detta beror på flera faktorer som t.ex bygglov, att man har en balkong som är godkänd för inglasning och att det monteras rätt.

Man kan inte upprepa det nog många gånger: Ge inte information eller pengar till några som verkar oseriösa eller säger att de kommer från oss. Vi jobbar inte på det sättet.