Samverkan

Samverkan

Överskuldsättning är ett generellt stort problem och flera människor riskerar att förlora sitt boende och hamna i ett utanförskap, både socialt och ekonomiskt. Arbetsmodellen Bokvar siktar på att i ett tidigt skede kontakta och söka upp de människor som inte kan betala sin hyra och ge stöd och guidning till att få sin ekonomi i balans. I detta arbete ingår kontakter med olika myndigheter, institutioner, landsting m.fl.

Strategi

  • Bygga en stark samverkansorganisation med gemensamma mål

  • Identifiera nyckelpersoner och undvika personbundenhet som medför att god samverkan inte står och faller med enskilda individer/kontakter inom kommun och fastighetsbolag

  • Löpande förankra arbetsmodellens mål och verksamhet i linjeorganisationerna

  • Ge bättre stöd och service till avhysningshotade personer

  • Skapa tydliga modeller på hur kommun, kronofogd och bostadsbolag effektivt kan minska risken för återkommande ärenden