Säkerhet vid elektricitet

Elektricitet orsakar årligen många olyckor. Det enda du själv måste göra i din bostad är att byta glödlampor och säkringar som går sönder. Elinstallationer och lagning av elektrisk utrustning ska du låta en fackman göra. Kontakta oss om strömbrytare, vägguttag eller fasta installationer behöver bytas eller lagas i din bostad. Samma sak gäller om du ser skadade elkablar, elkontakter i trapphus, källare eller ute i bostadsområdet på belysningsstolpar m.m.

Eluttag för takarmaturer

Husets ålder avgör vilket eluttag för takarmatur som finns. I hus byggda eller ombyggda efter 1996 finns skyddsjord för takarmatur. Om du har "tillräcklig kännedom" så får du själv byta kontakten på din armatur, men du får inte byta kontakten i taket.

El och våtutrymmen

I badrum och våtutrymmen ska alla elektriska installationer vara fasta eller ha ett särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta avser specialuttag med 110 volt för rakapparater. Tänk på att aldrig använda någon elektrisk utrustning inne i ett badrum om kontakten till apparaten sitter i ett vägguttag utanför badrummet. Det kan vara förenat med livsfara att stå på ett fuktigt badrumsgolv och samtidigt hålla i en strömförande apparat.