Justering av hyror per område

Var du bor avgör om det blir höjningar eller sänkningar

Här har vi samlat information höjning/sänkning områdesvis, exakt hur det blir för dig ser du när hyresavin för januari 2019 delas ut runt den 15 december.

Som du kan läsa i tabellen så är spannet mellan de olika lägenheterna stort i några områden. Det som avgör din hyra beror till stor del på vilket hus du bor i och även var i huset. Just nu pågår vårt arbete med att justera alla hyror på lägenhetsnivå och vi räknar med att vara klara med det i början på december. Därför kan vi inte just nu ange det i detalj per lägenhet.

På din hyresavi kommer hyran att anges med hela beloppet. Intrappningen redovisas i form av en rabatt och det är rabatten som ändras den första januari varje år fram till år 2023.

Ett exempel: En bostad i Rätt hyra justeras med +600 kr/månad. Den nya månadshyran blir då 600 kr högre men samtidigt ges en rabatt på 4/5-delar under 2019, dvs 480 kr/månad. Januari 2020 ändras rabatten till 3/5-delar, dvs 360 kr/månad osv till januari 2023.

Din nya hyra för 2019 kommer på hyresavin

Vi kommer att redovisa just din hyra under Mina sidor i samband med hyresaviseringen för januari. Detta sker i början på december.

Beroende på hur stor påverkan Rätt Hyra-justeringarna får på din hyra så kommer vi införa den nya hyran gradvis. I några fall, där höjningen eller sänkningen, är över 400 kronor per månad införs förändringen över fem år. Vår förhoppning är att det gör det lättare att anpassa sig till en ändrad hyresnivå.