Radhus i Klockaretorpet byter ägare

På Hyresbostäders styrelsemöte den 21 december togs beslutet att sälja 382 av Hyresbostäders totalt drygt 1 060 lägenheter och radhus i Klockaretorpet. Ny ägare blir Heimstaden Bostad. Tillträdet är planerat till den 28 februari 2018. Affären innebär att Hyresbostäder nu får en stark och långsiktig partner i arbetet med att fortsätta utveckla Klockaretorpet.

– Att sälja en del av det bestånd som vi en gång byggt och under många år ägt och förvaltat är inte en enkel sak. Klockaretorpet är en stor del av vår identitet och vi är måna om att området utvecklas och växer på bästa sätt. Vi har under alla år varit ensam aktör när det gäller hyresrätter men i och med att Heimstaden nu köper en tredjedel av vårt bestånd får vi både resurser och en stark partner i den fortsatta utvecklingen av Klockaretorpet, säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.

Skälen till en försäljning har framför allt varit att frigöra resurser för en långsiktig omdaning av Klockaretorpet Centrum och eventuellt också tillföra nya bostäder i samband med det, samt kunna öka takten i underhållet på befintliga bostäder. 

Köparen Heimstaden Bostad växer i och med detta förvärv och har nu totalt 2 660 bostäder i Norrköping.

- Vi är mycket glada över att komplettera vårt bestånd i Norrköping med dessa lägenheter från det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping. Populära radhuslängor är något vi saknat i vårt Norrköpingsbestånd. Kötiden till ett radhus i Klockaretorpet är fem år. Vi ser nu fram emot övertagandet och att få bidra till att utveckla Klockaretorpet tillsammans med Hyresbostäder, som även efter försäljningen fortsätter vara en stor fastighetsägare i området, säger Katarina Sonnevi, Investment manager på Heimstaden.

Tillträde är planerat till den 28 februari 2018.

Totalt omfattar affären 382 lägenheter på Emil Hedelius Gata 1-211, 128 - 180, Torsten Fogelqvist Gata 129 – 195. Albert Engströms Gata 3 – 171, 166-208  och Gustaf Clasons Gata 1 – 139, 2 – 90.

Informationsmöten tisdagen den 16 januari klockan 17.30 - 20.15 i Idrottens hus.

  • Emil Hedelius Gata 1-211 och 128-180
    Klockan 17.30-18.15, Idrottens hus, Klockaretorpets Centrum.
  • Torsten Fogelqvist Gata 129-195 och Albert Engströms Gata 3 - 171 och 166 - 208
    klockan 18.30 - 19.15, Idrottens hus, Klockaretorpets Centrum. 
  • Gustaf Clasons Gata 1-139, 2-90
    klockan 19.30 - 20.15, Idrottens hus, Klockaretorpets Centrum.

Ni behöver inte föranmäla er. Skulle tiden inte passa finns det möjlighet att närvara på övriga kvartersmöten, men det bästa är om ni kan vara med när just ditt kvarter är i fokus.