Pressmeddelande: Ökande trivsel och stort engagemang hos Hyresbostäders hyresgäster

Pressmeddelande

Nyligen kom resultatet av Hyresbostäders årliga hyresgästenkät. Sedan början på 2000-talet har hyresgästerna fått säga vad dom tycker och tänker om service, trygghet, standard och allt annat som hör boendet till. Ett oerhört värdefullt och viktigt underlag som påverkar vilka val och åtgärder Hyresbostäder sedan gör i sin verksamhet framåt. I flera år i rad har både betygen och engagemanget från hyresgästerna ökat. Och i 2020-års mätning är de flesta betyg i topp.

- När vi får resultatet är det lite av en högtidsstund hos oss, säger Förvaltningschef Roger Glemhorn. Förväntan, men också anspänningen, är oerhört hög. För resultatet är ju vår viktigaste utgångspunkt för hur vi ska jobba framåt. I år kunde vi dessutom glädja oss åt ett resultat i världsklass, ja i alla fall sverigeklass när det gäller svarsfrekvensen.

Över 70 % av våra hyresgäster har svarat på vår enkät och återkopplat på det vi gjort. Det är en enormt hög svarsfrekvens och innebär att vi verkligen får en bra input till verksamheten och att våra hyresgäster också är engagerade i det vi gör. Ett bra hem skapar vi tillsammans och detta ger verkligen förutsättningarna för det.

En annan glädjande trend är att mer än 91 %, alltså 9 av 10 hyresgäster, anger att de verkligen trivs med Hyresbostäder. Roger Glemhorn fortsätter:

- Detta är ett viktigt mått för oss på central nivå. Trivseln är en sammanfattning av vad våra hyresgäster tycker om såväl vår service som vårt underhåll och vår skötsel. Vi har högt ställda mål med detta och till vår glädje så till och med överträffar vi dom. Men vi är också väl medvetna om att detta är en ögonblicksbild – bara för att det var bra vid mätningen så kan vi inte slå oss till ro för det. Utan ständigt gneta på i vardagen. Men det jobbet blir enklare och lättare när vi får dessa omdömen. Trivsel smittar av sig helt enkelt, avslutar Roger.

För Daniel Eriksson som jobbar som Områdesansvarig i Såpkullen är detta självklart viktigt.

- Allt det vi kom fram till utifrån förra årets mätning har vi genomfört, och nu efter nästan ett år får vi en tydlig återkoppling på om vi gjort rätt. Självklart får vi dagligen respons på vårt jobb i vardagen när vi möter våra hyresgäster. Men vi träffar inte alltid alla, så det blir en sorts summering. Till exempel har vi ökat på betyget ”hjälp när det behövs” med drygt 6 % till totalt 93,1 %. Något som känns fantastiskt när vi dessutom har blivit tvungna att hantera alla frågor och behov hos våra hyresgäster kopplat till Covid-19 och olika restriktioner från FHM mm.

Fakta

Totalt ingår det över 80 frågor i kundenkäten och den mäter service, skötsel, hur våra hus och bostäder upplevs standardmässigt, hur kontakten är med oss och om hur våra hyresgäster trivs i största allmänhet.

Kundenkäten delas ut en gång per år till ungefär hälften av hyresgästerna. Vilket innebär att på två år får alla som bor ge sina synpunkter och sitt omdöme. Enkäten tas fram i samarbete med AktivBo, som är en av Sveriges största aktörer inom området och har 100-tals olika bostadsaktörer som kunder. Enkäten kan fyllas i antingen via formulär och post, eller via digitala kanaler.

I jämförelse med andra bostadsbolag i vår egen storlek så placerar sig idag Hyresbostäder i absoluta toppen och i några fall till och med som allra bäst. Vilket är resultatet av ett samarbete mellan Hyresbostäders medarbetare och våra knappt 20 000 hyresgäster runt om i Norrköping

För ytterligare frågor kontakta Roger Glemhorn, Hyresbostäder, på 011-21 15 84