PRESSMEDDELANDE: Hyresbostäder köper hyresrätter av Hemsö i blivande nyproduktion i Sandbyhov

Förvärvet avser bostadsdelen med 42 lägenheter i det s k Nod-huset som bildar en helt ny entré in det anrika området Sandbyhov i Norrköping.

Sandbyhov genomgår just nu en stor omdaning. Från en stadsdel som länge präglats av äldreomsorg- och vårdinrättningar till en modern, blandad stadsdel med bostäder, kommersiell service, vård- och äldreboenden samt vackra parkmiljöer.

”Nod-huset” blir en central del av utvecklingen och kommer bland annat erbjuda ny vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral samt närbutiker och service. Från våning fyra till tionde och sista våningsplanet uppåt uppförs 42 lägenheter.

Läget i staden är mycket attraktivt och med all den service och tillgänglighet som skapas kommer bostäderna i Sandbyhov att vara mycket lämpliga för såväl seniorer som barnfamiljer. Hela miljön med stora grönytor, skolor, sporthall, vård och närservice gör det till en komplett stadsdel.

 - Vi är glada och nöjda med att kunna bidra till Sandbyhovs utveckling genom denna affär. Vi har länge velat öka vår närvaro och kunna erbjuda hyresrätter på norr, och med Hemsö som byggherre och framtida granne får vi en kompetent och bra samarbetspartner, säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.

 - Vi fortsätter utvecklingen av Sandbyhov och skapar en modern stadsdel med lokaler för samhällsservice. Kombinationen av vårdlokaler, kommersiella ytor och hyresrätter i samma byggnad ser vi som en attraktiv lösning i framtidens stadsdelar. Vi har haft ett mycket givande samarbete med kommunen när vi har arbetat fram detaljplanen och vi är glada över att nu kunna erbjuda hyresrätterna till Hyresbostäder, säger Nils Styf, VD på Hemsö.

Fakta

  • Affären genomförs som ett förvärv av bostadsdelen i det Nod-huset som är under uppförande.
  • Bostäder och egen entré styckas av i en s k 3-dimensionell fastighetsbildning.
  • Inflyttning beräknas till hösten 2020. Byggherre är Hemsö, totalentreprenör är PEAB.
  • Totalt uppgår bostadsytan till ca 2 900 kvm/BOA. Bostäderna fördelas på två-, tre- och fyrarummare med tillgång till garageplan i källaren och lägenhetsförråd på vindsplanet.
  • Köpesumman för förvärvet uppgår till 108 Mkr.
  • I den första etappen av stadsplaneprojektet i Sandbyhov har Hemsö färdigställt ett kommunalt äldreboende i januari 2018.
  • Under andra kvartalet påbörjades omvandlingen av Apelgården samt Ekhöjden till nya skolor med ett planerat slutdatum i juli 2019.