Parabolantenn

Som hyresgäst har du rätt att få sätta upp parabolantenn men det ska först godkännas av oss.

Noggrann fastsättning

För uppsättning av parabolantenn gäller att hela antennen måste sitta innanför balkongräcket. Var noga med fastsättningen! Det har hänt riktigt otäcka olyckor med nedblåsta parabolantenner.

  • Parabolen ska vara monterad innanför balkongräcket, ingen del får sticka ut.
  • Det är inte tillåtet att borra hål eller göra åverkan i husfasaden.