Nya hyror för 2019 och ändrade områdesvärderingar

PRESSMEDDELANDE 2018-11-19:

Nya hyror från och med januari 2019

Fastighetsägare inom hyressättningssystemet Rätt Hyra i Norrköping, Hyresbostäder, Fastighetsägarna, Heimstaden, Lundbergs, HSB, Eklöfs och Magnentus, har träffat en ramöverenskommelse med Hyresgästföreningen i Norrköping om justering av nästa års hyror för dessa bolags lägenheter inom kommunen. Hyran kommer justeras med i genomsnitt 1,8 procent från och med 1 januari 2019. Den nya hyran framgår på hyresavin för januari månad.

Revidering av Hyressättningssystemet Rätt Hyra

Fastighetsägare inom Rätt Hyra har tillsammans med Hyresgästföreningen genomfört en översyn av dagens hyressättningssystem. Rätt Hyra ska spegla hur hyresgästen i allmänhet värderar lägenhetens egenskaper och dess omgivning. Bakgrunden till den nu genomförda översynen är att såväl fastighetsägare som Hyresgästföreningen vill att Rätt Hyra även fortsättningsvis ska spegla hyresgästens värderingar på boendet.

Innebörden av denna översyn är att det utöver den årliga hyresjusteringen kommer bli påverkan på hyrorna i och med förändrade områdesvärderingar. Resultatet blir att en del av hyrorna kan komma att justeras, vissa hyror kan höjas medan vissa kan sänkas. Oavsett en höjning eller sänkning på grund av förändrade områdesvärderingar kommer den nya hyran att införas successivt under några år om förändringen är mer än 100 kronor per månad.

Hyresbostäder och Heimstaden är först ut att genomföra de förändrade områdesvärderingarna, med ikraftträdande från och med 1 januari 2019. Fastighetsägarna, Lundbergs, Eklöfs och Magnentus kommer genomföra de ändrade områdesvärderingarna senare under 2019.

Mer information om vad förändringarna innebär för hyresgästerna kommuniceras framöver av respektive hyresvärd.

För mer information kontakta:

Hyresgästföreningen: Håkan Dahlgren, 010- 459 21 23.
Hyresbostäder: Lars Löfgren, 011-21 15 95, eller Andreas Hafström, 011-21 15 88.
Fastighetsägarna: Peter Sörman, 070-5831999. 
Heimstaden: Jonathan Karlsson, 011-400 18 11.
Lundbergs: Jenny Gustavsson, 0709- 21 66 21.
Eklöf: Thomas Angström, 0708- 19 68 30.
HSB Hyresfastigheter: Anna Klajn, 010- 442 56 31.
Magnentus: Emma Lindholm, 011- 23 72 20.


Vill du läsa mer om justeringarna i Rätt Hyra? 

Läs mer om justeringarna här >>