Nästa års hyror är klara

Under hösten har Hyresbostäder och Hyresgästföreningen mötts för att avgöra 2018 års hyreshöjning baserat på förra årets tvååriga hyresöverenskommelse. Resultatet blev en höjning av den genomsnittliga hyran med 1,20%. Av detta är 0,6% en fast höjning och 0,6% en rörlig höjning som beror på att vi når upp till en god förvaltningskvalitet. Nästa års hyror börjar gälla den 1 januari 2018.

Kriterierna som bl. a avgjorde att vi uppnådde god förvaltningskvalitet är:

  • Inre och yttre skötsel
  • God tillgänglighet i form av service- och felanmälan via webb/telefon/öppettider
  • Jourverksamhet efter ordinarie arbetstid
  • God/uppdaterad information om händelser i fastigheterna

Den nya hyresnivån innebär att snitthyran inom Hyresbostäders bestånd ökar från  1 054 kr/m² till 1 066 kr/m² och år. För en genomsnittslägenhet på 72 m² innebär detta att hyran nu är 6 394 kr/mån.

Diskussionerna som har föregått årets överenskommelse har fortlöpt i en god anda och följt förutsättningarna i den tvåårsöverenskommelse om hyresförändring som ingicks mellan Hyresbostäder, flera andra fastighetsägare i Norrköping och Hyresgästföreningen i november förra året. 

Hyresbostäders VD Gunnar Boquist konstaterar att "allt vårt arbete med att tillhandahålla en god förvaltningskvalitet har blivit uppmärksammat av Hyresgästföreningen och det är jag glad för. Framöver satsar vi på att fortsätta utvecklingen av förvaltningen i samarbete med hyresgästerna."

Varför höjs hyrorna

Varför ska då hyrorna höjas kan man fråga sig. Detta beror mestadels på att vi får ökade kostnader för fastighetsskötsel, reparationer och underhåll nästa år. Det är en konst att få hyreshöjningen att räcka till för att hålla en långsiktigt god nivå på fastighetsförvaltningen, samtidigt som vi har höga ambitioner för kommande underhåll av lägenheter och nya projekt. För Hyresbostäder kommer hyresnivån inför nästa år att ge förutsättningar för att få täckning för de olika behoven i verksamheten på ett bra sätt, men det finns samtidigt en oro över storleken på de allmänna kostnadsökningar som vi ser framför oss.

Justeringarna nedan gäller för förbrukningar från och med 2018-01-01:

Prisförändringar förbrukning:

Kallvatten höjs med 4 % till 23,02 kr/m³
Varmvatten höjs med 2,3 % till 68,14 kr/m³
Värme höjs med 1,45 % till 0,826 kr/kWh
Elpriset är oförändrat 1,5 kr/kWh 

I lägenheter med individuell mätning och lägenheter med kallhyra räknas först hyran ut enligt Rätt Hyra, sedan sker ett avdrag/kvadratmeter (hyresgästens kvadratmeter) för den nyttighet som inte ingår i hyran, ex. varmvatten, som istället debiteras efter förbrukning.

 

IMD- Avdragen fr.o.m. januari 2018 är:

Värme enbart, d.v.s. kallhyra                                                                                                   139,71 kr/kvm och år

Varmvatten                                                                                                                                   33,37 kr/kvm och år                                                                                                              Varm- & kallvatten                                                                                                                      51,16 kr/kvm och år                                                                              

Elkostnads avdrag                                                                                                                       1,61 kr/kWh