Hyresgästundersökning 2020

Hur trivs du hos oss? Vad tycker du om vår service?

Med start i mitten av oktober kommer våra hyresgäster ha möjlighet att fylla i vår årliga hyresgästundersökning. Dina synpunkter är vädefulla för oss, och vi är tacksamma om du tar dig tid till att göra din röst hörd och besvarar vår enkät. 

Information om hur man besvarar enkäten finns i det SMS/mail vi skickar ut via AktivBo.

Vinn en hyresfri månad

Alla som svarar på undersökningen deltar i utlottningen av en hyresfri månad och av biobiljetter.

Anonymitet

AktivBo garanterar att samtliga svar är anonyma gentemot Studentbo.

Tack på förhand för er medverkan!

AktivBo AB är ett företag med många års erfarenhet av hyresgästundersökningar.