Hyresbostäder är en av Sveriges bästa arbetsplatser

Att bli certifierad som en bra och attraktiv arbetsplats avgörs utifrån företagets förmåga att skapa goda förutsättningar för ett högt engagemang och medarbetarnas upplevelse av företaget som arbetsgivare och arbetsplats. Bedömningen baseras på vad den enskilde medarbetaren tycker och upplever i en medarbetarenkät (Trustindex) och vad företaget redovisar i en så kallad kulturprofil (Culture Audit).

Hyresbostäder valde att gå med i GPTW under 2019 för att få en benchmark på vårt arbetsgivarvarumärke och fick redan första året ett kvitto på att vi har väldigt många engagerade medarbetare i vårt team. 86%, det vill säga nästa 9 av 10, svarar att allt sammantaget är Hyresbostäder en riktigt bra arbetsplats. I bedömningen av Hyresbostäders kulturprofil skriver GPTW:

”… väldigt många gedigna och genomtänkta aktiviteter där både LAPD (värdegrund) och LEAN (arbetssätt) genomsyrar inte bara VAD och VARFÖR de genomför det men även styr HUR de ska göra.”

 -Det är verkligen roligt att redan år 1 få denna bekräftelse på den fantastiska kultur vi har i företaget. Med det sagt är vi inte på något sätt färdiga utan vi har nu ett bra underlag att fortsätta utveckla verksamheten utifrån. Jag ser fram emot ett fortsatt arbete tillsammans med våra chefer och medarbetare, för det här gör vi tillsammans, säger Linda Stenqvist HR-chef på Hyresbostäder.

Både själva sammanställningen och medarbetarenkäten genomförs årligen, och ett
certifikat till att vara ett ”Great Place To Work” förnyas varje år. 

Läs mer om Great Place To Work: greatplacetowork.se

För mer information: 
Linda Stenqvist HR-chef, 011-21 15 37