Nominera till Hyresbostäders Hållbarhetstipendium

Vår ambition är att vara en trygg och ansvarstagande hyresvärd som bidrar till ett hållbart Norrköping. Vi vill också stimulera till goda initiativ, idéer och insatser från våra hyresgäster som på olika sätt gynnar hållbarhetsarbetet i våra bostadsområden.

Ett sätt att göra det är genom att dela ut vårt Hållbarhetstipendium med ett värde av 10.000 kr.  Genom stipendiet vill vi ge mottagaren en personlig belöning som kan stimulera till personlig utveckling och fortsatt arbete med goda hållbarhetsinitiativ.

Ta chansen att nominera dig själv eller en granne!

Du kan nominera dig själv eller en granne här till höger.  

Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den nominerade personen och en motivering varför just hen ska få årets stipendium.

Nomineringen ska vara hos oss senast 26 november och stipendiet delas ut i början av december.

Nominera här

Fyll i din nominering här >>

Regler för Hyresbostäders hållbarhetstipendium

Ett stipendium per år, med ett värde av 10 000 kronor, delas ut till en person som på olika sätt bidragit till ett mer hållbart Norrköping utifrån en eller flera av följande områden:

  • Socialt: Stipendiaten bidrar genom sina insatser till att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman.
  • Ekonomiskt: Stipendiaten bidrar genom sina insatser till en långsiktig lönsamhet för företaget genom att arbeta med exempelvis återbruk, återvinning och resurseffektivitet. 
  • Ekologiskt: Stipendiaten bidrar genom sina insatser till att minska boendets miljöpåverkan.

Mottagaren av stipendiet ska bo hos Hyresbostäder genom giltigt avtal för bostadslägenhet, som inte är uppsagt för avflyttning vid tidpunkten för angiven ”sista nomineringsdag”. 
Eventuell beskattning av utdelat stipendium bekostas av Hyresbostäder.

Kontaktperson:  
Har du frågor så kontakta Anna Malmberg eller ring Kundtjänst 011-21 16 00.