Förhindra inbrott

Det finns flera enkla knep för att försvåra för inbrottstjuvar. Var observant på trapphusdörrar och källardörrar som står öppna eller stänger dåligt. Meddela alla brister till oss.

Stäng dörrar och fönster när du lämnar bostaden

Håll balkongdörr och fönster stängda om du inte är hemma och kan ha uppsikt över bostaden. Undvik att ha stöldbegärliga saker i vinds- eller källarförråd.

Skaffa ett säkert hänglås till vind- och källarförråd

Se till att förrådet är låst även om du inte använder det. Kom ihåg att hemförsäkringen inte täcker stöldbegärligt gods som förvaras i källare eller vindsförråd.