Exempel på det vi gör

Utbildning av personal

Med jämna mellanrum bjuds pesonalen in till frukostföreläsningar för att lära sig mer om exempelvis solenergi, växthuseffekten och driftoptimering.

Årets Energikoll-medarbetare

Årligen delas en utmärkelse ut till den medarbetare som gjort något extra inom energispararbetet på Hyresbostäder.

Energiambassadörer

En energiambassadör är en hyresgäst som vill lära sig mer om energi- och miljöfrågor och som vill sprida vidare sin kunskap till andra. Energiambassadörer finns i alla våra bostadsområden och de engagerar sig på lite olika sätt. En del har genomgått vår Ledarskapsutbildning,  vissa hjälper till att planera och genomföra områdesaktiviteter, andra väljer att enbart delta i de kurser och föreläsningar som vi bjuder in till.

Varmt välkommen att delta! Anmäl dig till Anna Malmberg för att få inbjudningar: anna.malmberg@hyresbostader.se

Hyresbostäders miljöpris

I december varje år delas ett pris ut till en hyresgäst som genom enskilt initiativ startat, utvecklat eller varit en drivande miljöresurs till fördel för boende i området. Detta ska i sin tur ha resulterat i en ökad gemenskap mellan våra hyresgäster, eller på annat sätt upplevts som en värdefull kvalitét och tillgång eller resurs för miljöarbetet i bostadsområdet och de boende. Mottagaren av stipendiet ska vara bosatt hos Hyresbostäder genom giltigt avtal för bostadslägenhet som inte är uppsagt för avflyttning vid stipendiets sista anmälningsdag.

Myggnätet

Myggnätet är ett hållbarhets nätverk för barn i åldrarna 4-9 år som drivs av Utbildningskontoret, Hyresbostäder, Norrköpings kommun och Norrköping Vatten och Avfall. Varje läsår får de deltagande förskolorna och skolorna tre uppdrag som exempelvis att spana på värme, matavfall och textilier. Varje aktivitet avslutas med en festlighet där barnen får visa vad de gjort och lärt sig.

Vill du veta mer om vårt arbete?

Tveka inte att höra av dig till Niklas Sjöholm för teknikfrågor eller Anna Malmberg om frågor som berör beteende och kommunikation.

Niklas Sjöholm, projektledare Energi & Miljö
niklas.sjoholm@hyresbostader.se

Anna Malmberg, projektledare E-koll Energi & Miljö
anna.malmberg@hyresbostader.se