Buller vid S:t Persgatan/Kungsgatan

Hyresbostäder och Klövern i samverkan med SEFAB skapar ett nytt stadskvarter - Kopparhusen.

Pålnings- och spontarbeten kommer att medföra extra buller och ev. vibrationer i närområdet.

Dom som berörs mest av detta har fått mer information. Fortlöpande byggprojektinformation finns på Kopparhusens hemsida under Nyheter.