Boakademin

Hos oss finns alltid möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder våra medarbetare ett unikt utbildningssystem som vi kallar för Boakademin.

Vad är Boakademin

Boakademin är ett samlingsnamn för hur vi strategiskt arbetar med vår värdegrund och kompetensutveckling. Man kan likna det vid ett Universitet i Bokunskap som man påbörjar när man anställs och följer till den dagen man slutar på företaget. Alla inom Hyresbostäder omfattas av Boakademin.

Kvalitetsstämpel

I Boakademin ryms introduktion, värdegrund, ledar- och medarbetarutveckling, individuella utvecklingsplaner, förbättringsprojekt samt kompetensöverföring. Grundinnehållet i utbildningsprogrammet är det samma för alla anställda, men man kan sedan välja olika inriktningar beroende på intresse samt vad man arbetar med.

Boakademin är en kvalitetsstämpel och en garanti för att vi alltid är bäst, kunnigast och ledande i det vi gör. Den som har gått Boakademin har något värdefullt att lägga till sin CV som bidrar till ökad attraktivitet.

Introduktion för nyanställda

För att ge alla nyanställda en bra start i företaget erbjuder vi ett brett introduktionsprogram. Under programmet får du som nyanställd lära känna företaget dess mål, vision och strategier. Programmet innehåller även en orientering i hela företagets verksamhet då du kommer att få träffa representanter för de olika enheterna. Praktik ingår här som del för att du ska få en bättre förståelse för verksamheten samt tidigt kunna etablera ett nätverk i företaget.