Barnsäkerhet

Kökets utrustning

Placera farliga köksredskap, tvätt- och rengöringsmedel oåtkomligt för barnen. Ett barnsäkert spisskydd är en bra investering och kom ihåg att aldrig låta kastrullhandtag vara riktade så barn kan få tag i dem. Om spisskydd inte finns i lägenheten, prata med oss.

Fönster

Var noga med att stänga fönster. Investera i barnsäkra fönsterhakar om sådana inte finns.

Eluttag 

I nyare hus är alla eluttag försedda med petskydd. Om din lägenhets eluttag inte är försedda med petskydd finns billiga skyddsproppar av plast att köpa. Det är en billig försäkring! Tänk också på att köpa grenuttag och skarvsladdar med uttag som har petskydd.