Att hyra hos oss

För att du ska vara behörig att söka studentbostad krävs att du är antagen vid Linköpings Universitet (LiU) eller Yrkeshögskolan (YH) i Norrköpings kommun. Uppgifter om detta hämtar Studentbo bl.a. från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Uthyrningsregler

Från 1/9 till 31/5 är huvudregeln att köpoängen styr uthyrningen. Första prioritet är bostadssökande som är aktivt studerande vid Linköpings universitet eller YH-utbildning i Norrköping. Aktivt studerande innebär att man tar minst 15 poäng per termin. Övriga bostadssökande kan hyra boende med tidsbegränsat hyresavtal, längst t.o.m. 31 juli.

  • Du är minst 18 år.
  • Registrerad vid Linköpings universitet eller YH-utbildning i Norrköpings kommun. Studieresultat på minst 15 hp per termin. 
  • Du får inte ha någon skuld till oss eller någon annan hyresvärd.
  • Flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran kan vägas in i vår bedömning.
  • Kund som tidigare förlorat sin hyresrätt och blivit uppsagd av oss erbjuds lägenhet tidigast efter 1 år om uppsägning gjorts på grund av olovlig andrahandsuthyrning eller hyresskuld. Om uppsägning och förlorad hyresrätt skett på grund av störningar i boendet erbjuds ny bostad tidigast efter 3 år.
  • Borgen kan i undantagsfall användas.

Uthyrning under juni-augusti

Under sommarperioden (1/6-31/8) gäller snabb uthyrning, dvs Studentbo skickar avtal direkt istället för ett erbjudande. Under denna period tillämpas inte heller kötid. Istället prioriteras nya studenter och nedanstående prioriteringsgrupper samt att den som anmäler sig först på en specifik lägenhet, normalt även får avtalet på denna lägenhet. D.v.s. ju snabbare du anmäler dig, ju fler alternativ får du!

Uthyrningsregler under sommaren

Förutsatt att du som sökande är antagen till LiU, gäller följande prioritetsgrupper vid uthyrning:

  1. Sökande som bor utanför Norrköpings kommun ich utanför pendlingsavstånd, och som studerar minst två terminer vid Linköpings universitet Campus Norrköping eller YH i Norrköping.
  2. Bostadssökande som bor inom pendlingsavstånd och studerar minst två terminer vid Linköpings universitet Campus Norrköping eller YH i Norrköping.
  3. Bostadssökande vid Linköpings universitet på Campus Linköping.

Flytt inom Studentbo

Flytt inom Studentbo kan göras under perioden 1/9-31/5 (inte i anslutning till terminsstart 1/6-31/8).

14 dagars karenstid

När du har tecknat ett avtal hos oss nollställs dina köpoäng och du har 14 dagars karenstid innan du kan anmäla intresse för ny lägenhet. Du måste logga in på Mina sidor och förnya din intresseanmälan. Poängen börjar räknas direkt efter att du har förnyat din intresseanmälan.

Läs mer

- Söka bostad - steg för steg
- Inflyttning