Är du en av dem som fått en enkät gällande digitalisering från oss?

Covid-19 har medfört nödvändiga förändringar och anpassningar i våra områden, och har även pushat den digitala utvecklingen på olika sätt. Under de senaste månaderna har vi sett en förändring på hur vi kommunicerar, tar del av information och interagerar med varandra.

Vi har därför sett ett behov av att dyka djupare i detta och helt enkelt fråga er vad ni tycker! Nu har vi skickat ut en digitaliseringsenkät för att höra om era framtida behov och önskemål kring digitala kommunikationskanaler.

Era svar är värdefulla för oss – på så sätt kan vi bli ännu bättre och hitta nya vägar i framtiden.